Izravni krediti HAMAG Bicro u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO)

Investicijski krediti za Mikro poduzetnike do 100.000 EUR

Investicijski krediti za Mikro poduzetnike do 100.000,00 EUR uz 0,8% kamatu NPOO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, objavljuje da su 30. lipnja 2022. godine usvojeni programi kojima će HAMAG-BICRO iz sredstava NPOO-a odobravati zajmove i subvencionirati kamate po kreditima banaka namijenjene investicijama u zeleno, digitalno gospodarstvo te jačanje konkurentnosti.

Namijenjeni su ulaganjima u osnovna sredstva kroz projekte zelene i digitalne tranzicije te projekte usmjerene na jačanje konkurentnostii otpornosti te u obrtna sredstva do 30% ugovorenog zajma.

U skladu s regulatornim okvirom za provedbu i korištenje sredstava, sve investicije koje će biti financirane sredstvima NPOO-a moraju zadovoljavati kriterije načela nenanošenja bitne štete okolišnim i klimatskim ciljevima Europske unije (Do No Significant Harm – DNSH)

Korisnici zajma

– status subjekta malog gospodarstva
– registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam
– registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj
– minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
– nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
– uredno podmiruju postojeća zaduženja
– nemaju nepodmirenih obveza prema državi

Uvjeti i otplata zajma

Iznos zajma: Do 100.000,00 EUR
Kamatna stopa: 0,8%
Rok korištenja: Do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine
Rok otplate: Od 1 godine do 10 godina uključujući poček
Dinamika otplate: Kvartalne/mjesečne rate
Instrumenti osiguranja: Zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a
Namjena:
– Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
– Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma

Neprihvatljivi troškovi

– Porez na dodanu vrijednost
– refinanciranje i plaćanje rata kredita/leasinga
– investicije koje služe u osobne svrhe
– kupnja imovine od povezanih osoba
– kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima

Naknade

– Bez naknade

prijave za programe počinju 5. srpnja 2022. godine

Primjer strukture investicije uz otplatu na 10 godina sa uključenim počekom 12 mjeseci

Kliknuti na sliku

Investicijski krediti za Mikro poduzetnike

Kontaktirajte nas

Do danas smo uspješno realizirali sve naše projekte!

Iako je uspješnost odrađenih projekata na zavidnom nivou, i dalje naglašavamo rizičnost ishoda zatjeva koji se odnose na bilo koju vrstu financiranja.

Tel. +385 1 8008 076
info@3dposlovne-financije.hr

 

    Obratite nam se s povjerenjem: