Izrada “Investicijske studije” i nužne popratne dokumentacije

Po napravljenoj analizi povijesnog, postojećeg i željenog stanja, te definiranju strategije financiranja, spremni smo na izradu „srca“ zahtjeva za financiranjem, odnosno Investicijske studije (poslovnog plana, projekcije).

Poslovni Plan, Investicijska studija, projekcije i kratki poslovni brief-ovi, zavisno o iznosu, kompleksnosti zahtjeva, izrađuju se istek po napravljanoj analizi postojećeg i željenog stanja, te nakon definirane strategije financiranja.

Zabluda je zamisliti projekt, te razraditi ga u detalje, a da pri tome ne uzmete u obzir sadašnje stanje. To je najčešći razlog odbijanja zahtjeva za financiranjem. Poduzetnicima se često savjetuje u Bankama, da se vrate kad završite studiju za projekt, no izrada same studije projekta, ukoliko nije usklađena sa sadašnjim poslovnim modelom, nema šanse za prolaz. Rezultat je izgubljeno vrijeme i novac uložen u pripremu dokumentacije.

Svaka Banka ima svoje politike kreditnog rizika, svaki program za financijske instrumente definira ključne parametre koje projekt / tvrtka trebaju zadovoljavati, svaka tvrtka /projekt ima svoja ograničenja.

Cilj investicijske studije, poslovnog plana, projekcije ili slične dokumentacije, je dobiti željena sredstva za investiciju, trajna obrtna sredstva ili dopunsku likvidnost za tekuće poslovanje. No postoji i drugi cilj, a isti je ključan po dobijanju financiranja, a zove se strategija poslovanja. Strategija, kako operativna, tako i financijska, daje poduzetniku jasan plan kako implementirati projekt, kako pratiti učinke projekta, te cijeli hodogram aktivnosti. Strategija poslovanja je sastavni dio studija.

Kontaktirajte nas

Do danas smo uspješno realizirali sve naše projekte!

Iako je uspješnost odrađenih projekata na zavidnom nivou, i dalje naglašavamo rizičnost ishoda zatjeva koji se odnose na bilo koju vrstu financiranja.

Tel. +385 1 8008 076
info@3dposlovne-financije.hr

 

    Obratite nam se s povjerenjem:

    Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”