Poslovni savjeti

Nakon predaje dokumentacije koja podnosi zahtjev za financiranje, slijedi postupak obrane zahtjeva. To je posljednji korak u procesu dobivanja financiranja, koji je od iznimne važnosti.

Trenutno smo u vremenu izuzetno visokog stupnja poremećaja na tržištu, čiji su glavni pokretači konsolidacija i digitalna transformacija. Vlasnici malih i srednjih poduzeća, kao dio svog poslovnog modela, zasigurno bi trebali uzeti u obzir vanjske čimbenike koji mogu u vrlo kratkom roku ugroziti ili promijeniti njihove poslovne modele.

Procjena ili utvrđivanje solventnosti tvrtke daje jasnu sliku potencijalne upotrebe financijskih proizvoda koji su trenutno dostupni na financijskom tržištu, kao i njihove preporučene cijene koja ovisi o dostupnosti financijskih sredstava.

Investicijski ciklus, tj. ulaganje u dugotrajnu imovinu, predstavlja stratešku poslovnu odluku. Ova se odluka detaljno priprema i planira, kako s operativne strane poslovnog modela tvrtke, tako i s financijske, kako bi se stvorila održiva financijska konstrukcija i kontinuitet poslovanja.

Potreba za uvođenjem funkcije upravljačkog računovodstva, tj. Kontroliranja, posebno dolazi do izražaja kada se prelaze određene granice rasta u životnom ciklusu poduzeća. Bitne odrednice kontrole fukcije su:

Kako predstaviti tvrtku, poslovnu ideju, koncept ili proizvod? Koliko su važni komercijalizacija i plasman na tržište? Kako privući potencijalnog investitora? Sve su to ključna pitanja naših klijenata.

Korištenje poluge iz širokog spektra proizvoda i usluga financijskog sektora predstavlja nužnost u poslovanju bilo kojeg poslovnog subjekta.

Svaka banka ima svoje postupke iza kojih stoje politike kreditnog rizika. Te se politike s vremenom mijenjaju, ali su svejedno od iznimne važnosti tijekom postupka financiranja. Imajući to na umu, banke provode bodovanje i segmentaciju poduzetnika.

Tvrtke koje posluju u vlastitom poslovanju, bilo u potpunosti ili samo djelomično, dok su izložene svojim kupcima zbog stavljanja robe ili nuđenja usluga s odgođenim plaćanjem, također su izložene određenom kreditnom riziku.

Imajte na umu da privatni investitori ne ulažu u tvrtke, već u pripremljenu priču i plan o tim tvrtkama.

Za svaki poslovnih podhvat je potrebno zadovoljiti određene kriterije kako bi ishod bio uspješan.

Upravitelji fondova rizičnog kapitala, poslovni anđeli, tj. Privatni investitori, često nailaze na pitanja asimetrije informacija prilikom procjene mogućnosti ulaganja.

Većina potencijalnih ulagača (banke, fondovi, privatni ulagači itd.) Želi vidjeti poslovni plan koji služi kao prvi korak u odluci hoće li se ulagati ili ne.

Prikupljanjem svih potrebnih podataka o tržištu (broj sudionika, ukupan obujam, trendovi, konkurenti i ciljne skupine potrošača) donosi se ispravna poslovna odluka o ulasku na tržište i širenju asortimana proizvoda, odnosno potencijala samo tržište.

Studija isplativosti je osnova za donošenje poslovne odluke koja se tiče ulaganja.

Prema prethodno napravljenoj analizi poslovanja i željenog stanja, te izrađenoj investicijskoj studiji (poslovni plan i projekcija), zahtjev za financiranje podnosi se zajedno s potrebnom i cjelovitom dokumentacijom unaprijed definiranim kanalima (banke, financijske institucije, privatni ulagači ili fondovi).

Optimizacija poslovnog modela, započinje snimanjem poslovnih procesa, koji su u konačnici i generatori „suhoparnih“ knjigovodstvenih zapisa, te čije razumijevanje od strane konzultanta predstavlja preduvjet ulaska u proces „oblikovanja“, odnosno financijskog i poslovnog restrukturiranja.

Po napravljenoj analizi povijesnog, postojećeg i željenog stanja, te definiranju strategije financiranja, spremni smo na izradu „srca“ zahtjeva za financiranjem, odnosno Investicijske studije (poslovnog plana, projekcije).

Malo i srednje poduzetništvo čini 99 posto svih poslovnih subjekata i u njemu je zaposleno 65 posto ukupnog broja zaposlenih. 

Sam proces pribavljanja financijskih sredstava za investiciju se sastoji od više faza:

U posljednjih nekoliko godina, sve više se provlači u medijskom prostoru važnost malog poduzetništva, te se često može čuti i krilatica da je malo i srednje poduzetništvo glavni nositelj našeg gospodarskog rasta.

Kontaktirajte nas

Do danas smo uspješno realizirali sve naše projekte!

Iako je uspješnost odrađenih projekata na zavidnom nivou, i dalje naglašavamo rizičnost ishoda zatjeva koji se odnose na bilo koju vrstu financiranja.

Tel. +385 1 8008 076
info@3dposlovne-financije.hr

 

    Obratite nam se s povjerenjem:

    Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”