Kako napisati dobar poslovni plan?

Većina potencijalnih ulagača (banke, fondovi, privatni ulagači itd.) Želi vidjeti poslovni plan koji služi kao prvi korak u odluci hoće li se ulagati ili ne.

Međutim, većina literature koja se bavi pisanjem poslovnog plana nedovoljno naglašava da postoje različite vrste davatelja financijskih sredstava koji promatraju poslovne planove iz različitih perspektiva.

  • bankari – ističu financijske aspekte određene prijedloge i ističu s malim naglaskom na marketinška ili poduzetnička pitanja i drugo
  • dionički ulagači – upravitelji fondova rizičnog kapitala i poslovni anđeli koji imaju potpuno drugačiji pristup od klasičnog bankarskog, tj. Više pažnje posvećuju tržištu i financijskim pitanjima
  • poslovni anđeli, tj. Pojedinačni ulagači ili skupina ulagača – više pažnje posvećuju samim poduzetnicima nego upraviteljima fondova rizičnog kapitala.


Implikacija za poduzetnike je da svoj poslovni plan moraju prilagoditi ovisno o tome traže li financiranje od banke, fondova rizičnog kapitala ili poslovnog anđela, tj. od privatnih investitora.

Odluka o financiranju – banke


Bankari su suočeni sa situacijom informacijske asimetrije prilikom procjene zahtjeva za zajmovima. Informacije koje su potrebne za procjenu kompetentnosti i predanosti poduzetnika, kao i za perspektive poslovanja, ili nisu dostupne ili ih nije ekonomično dobiti. Štoviše, i njih može biti teško protumačiti.


Kako bi se izbjegao svaki mogući rizik od neuspjeha u financiranju, važno je izraditi poslovni plan ili investicijsku studiju koja sadrži sve elemente.
Bankari često primjenjuju kapitalni pristup zajmu u kojem će njihova odluka o zajmu naglasiti financijske aspekte – marže, predviđanja novčanog tijeka, omjere sredstava, omjere upravljanja imovinom i financijsku kontrolu, posebno dostupnost kolaterala, dok je cjelovita procjena predloženog projekta je od manje važnosti. Spremnost za pružanje kolaterala ukazuje na poduzetnikovo povjerenje u njegove sposobnosti i povećava mogućnost uspjeha određenog projekta. Također, smatra se da uzimanje kolaterala usklađuje interese poduzetnika s interesima bankara.


„U odlukama o financiranju koje će donijeti banke dominirat će financijska razmatranja, a manje će se obraćati pozornost na poduzetničke sposobnosti ili mogućnosti projekata, unatoč činjenici da su sve potrebne u samom sadržaju poslovnog plana.“

Kontaktirajte nas

Do danas smo uspješno realizirali sve naše projekte!

Iako je uspješnost odrađenih projekata na zavidnom nivou, i dalje naglašavamo rizičnost ishoda zatjeva koji se odnose na bilo koju vrstu financiranja.

Tel. +385 1 8008 076
info@3dposlovne-financije.hr

 

    Obratite nam se s povjerenjem:

    Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”