Kako zajedno s vama planiramo strateški investicijski ciklus tvrtke?

Investicijski ciklus, tj. ulaganje u dugotrajnu imovinu, predstavlja stratešku poslovnu odluku. Ova se odluka detaljno priprema i planira, kako s operativne strane poslovnog modela tvrtke, tako i s financijske, kako bi se stvorila održiva financijska konstrukcija i kontinuitet poslovanja.

Većina ulaganja danas nije u potpunosti financirana iz organske rast tvrtke, ali oni koriste financijsku polugu, u obliku:

 • dugoročni krediti poslovnih banaka
 • dugoročni HBOR krediti
 • HAMAG-ova jamstva
 • ESIF mikrokreditne linije
 • EU fondovi
 • EIB-ovi financijski instrumenti i linije
 • strateški partneri, poput fondova rizičnog kapitala, pojedinaca ili skupine investitora
 • vlasnik ili zajam neke treće strane

Neki od važnih preduvjeta, osim operativnog planiranja, jesu financijsko planiranje i izrada sveobuhvatnog poslovnog plana ili / i investicijske studije, ovisno o vrsti, veličini ulaganja i izvoru financiranja (pružatelji usluga financiranja). Ključni elementi koje bi određeno poduzeće trebalo uključiti u okvir svog poslovnog plana ultimativno su u okviru zahtjeva orijentiranih na financijske institucije i strateške investitore. Oni su također u okviru pripreme investicije sa:

 • definiranje strukture ulaganja
 • definirati izvore financiranja
 • definiranje ročnosti financiranja
 • priprema postojećih financija poduzeća s trenutnom situacijom
 • priprema financijskog plana i strategije o broju godina koji je jednak očekivanoj dospijeću financiranja, imajući u vidu sljedeća financijska izvješća: bilancu, račun dobiti i gubitka i novčani tijek, zajedno s planiranjem njihovih ključnih parametara, kao što su: amortizacija fiksnih sredstava, analiza fiksnih i varijabilnih troškova i ostatak ključnih poslovnih parametara.

Prema definiciji okvira ulaganja, treba odabrati optimalnu kombinaciju kanala financiranja, nakon čega se postavlja strategija financiranja koja, između ostalog, definira sam oblik potrebne projektne dokumentacije. Ovu dokumentaciju treba pripremiti prije prijave.

Prednosti:

 • odabir optimalnog modela ulaganja s pogledom unaprijed – potencijal za razvoj (u sljedećih 5 godina) – smanjenje operativnog i financijskog rizika poslovnih aktivnosti• izrada poslovnog plana, investicijske studije, validacije tvrtke i projekcije, u skladu s odabranim potencijalnim izvorima financiranja
 • osiguravanje odgovarajuće financijske poluge u skladu sa trenutnim i potencijalnim budućim potrebama
 • postizanje najkonkurentnijih tržišnih uvjeta financiranja troškova
 • održavanje kreditnog rejtinga za buduće poslovne potrebe
Kontaktirajte nas

Do danas smo uspješno realizirali sve naše projekte!

Iako je uspješnost odrađenih projekata na zavidnom nivou, i dalje naglašavamo rizičnost ishoda zatjeva koji se odnose na bilo koju vrstu financiranja.

Tel. +385 1 8008 076
info@3dposlovne-financije.hr

 

  Obratite nam se s povjerenjem:

  Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”