Želim investiciju!

Sam proces pribavljanja financijskih sredstava za investiciju se sastoji od više faza:

1. Analiza postojećeg stanja

Daje odgovor na pitanje: „Koliko novaca mogu dobiti od financijske institucije? Koliko velika može biti moja investicija?“

Svaki poduzetnik, odnosno njegova potreba za financiranjem, ima svoje prednosti i mane.

Pri analizi postojećeg stanja, trebaju se uzeti u obzir financije posljednje financijske godine, obzirom da iste predstavljaju ključnu polugu u samom procesu financiranja.

Banke, a i većina ostalih investitora, čvrsto se drže za pokazatelje poslovanja posljednje financijske godine trenutnog poslovnog modela.

Oni im daju odgovor na niz pitanja, a najznačajnija su:

 • „Da li će poduzetnik u „worst case scenariu“ imati dostatan novčani tok zapokriće glavnice novo traženog kredita.
 • Koja je senzitivnost postojećeg poslovnog modela na određene stres testove(najčešće 10% – 15% pada prodaje, te povećanje cijene troškovne komponente koja ima najviše učešće u ukupnim troškovima poslovanja).

2. Priprema strategije financiranja

Analizom postojećeg stanja dobili smo uvid u jake i slabe točke poslovnog modela.Uparivanjem politika kreditnog rizika raznih Banaka i potencijalnih investitora kojidjeluju na našem tržištu ili željenom tržištu, sa polazišnim stanjem poduzetnika ibudućim ciljevima, biramo kanale financiranja.

Također, u okviru strategije financiranja definiramo:

 • konkretnu kombinaciju financiranja i financijskih instrumenata
 • konkretne financijske institucije prema kojima ćemo usmjeriti zahtjev zafinanciranjem
 • veličinu i strukturu vlastitog učešća ročnost financiranja
 • valutnu strukturu
 • potencijalne periode počeka
 • definiramo strukturu investicije u cijelosti.

3. Izrada Investicijske studije i nužne popratne dokumentacije

Prema unaprijed definiranoj strategiji financiranja, te polazišnoj analizi poslovanja i ključnih financijskih i operativnih parametara projekta, krećemo s izradom Investicijske studije (zavisno o iznosu investicije, te kanalu financiranja, forma može biti i Poslovni plan, projekcija ili slična skraćena verzija).

4. Predaja zahtjeva za financiranjem i pomoć pri prezentiranju financijskihizvješća

U kratkim crtama prezentira se zahtjev, te službeno ulazi u proces odobrenja.Zavisno o kanalu financiranja, kompleksnosti zahtjeva, rizičnočšu istoga, vrijemepotrebno za odobrenje može iznositi od 2 tjedna pa sve do 4 mjeseca. U cijelom tom procesu ne postoji garancija da će plasman u tom vremenu biti odobren, upravo zato savjetujemo sve poduzetnike da sa svojim zahtjevom idu na više od jednog kanala financiranja sa svojim zahtjevom.

5. Obrana zahtjeva

Često, pri investicijskim projektima, pitanja koja se spuštaju od strane rizika prema voditelju poslovnog odnosa, odnose se: simulacije RDG-a na stres testove, profitabilnosti pojedinih djelova poslovanja ili projekta, te slični zahtjevi.Upravo u tom djelu, a kako bi se minimizirali rizici, poduzetnicima se savjetuje da kroz cijeli proces financiranja imaju svog savjetnika, odnosno konzultanta, a koji bi ih vodio od početka, pa sve do samog kraja procesa financiranja.Cilj je zatvaranje strukture investicije sa potrebnim financiranjem, odnosno potpis ugovora o financiranju.

Kontaktirajte nas

Do danas smo uspješno realizirali sve naše projekte!

Iako je uspješnost odrađenih projekata na zavidnom nivou, i dalje naglašavamo rizičnost ishoda zatjeva koji se odnose na bilo koju vrstu financiranja.

Tel. +385 1 8008 076
info@3dposlovne-financije.hr

 

  Obratite nam se s povjerenjem:

  Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”