Izravni krediti HBORa u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO)

Investicijski krediti za Mikro, Male & Srednje poduzetnike od 100.000 EUR do 1.000.000 EUR

Korisnici kredita

Mikro, mali i srednji poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove, koji zadovoljavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

• poduzetnici početnici,
• mladi poduzetnici,
• žene u poduzetništvu,
• poduzetnici koji ulažu na posebna područja RH (potpomognuta područja, brdsko-planinska područja, otoke),
• poduzetnici koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI).

* Korisnik kredita mora imati poslovni nastan u Hrvatskoj i to najkasnije prije isplate kredita te ne smije biti u kategoriji društava u poteškoćama

Namjena

– zelenu tranziciju i/ili
– digitalnu tranziciju i/ili
– jačanje konkurentnosti i otpornosti

Kredit je moguće odobriti za:
Ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu nematerijalnu imovinu)

Ulaganja u obrtna a sredstva MAX do 30% iznosa kredita

Iznos kredita

Ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja:

– iznos kredita: iznad 100.000,00 EUR;
– MAX 500.000,00 EUR za poduzetnike početnike*
(do 3 godine poslovanja)
– MAX ostali korisnici kredita: 1.000.000,00 EUR.

Kreditirati se može MAX 85% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a.
Iznimno – do 150.000 EUR moguće kreditirati 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.

* Nije moguće odobriti više kredita za isti investicijski projekt

Kamatna stopa

– 0,80% godišnje, fiksna
– 0,40% godišnje, fiksna, ako je najmanje 50% kredita namijenjeno ulaganjima u:
zelenu tranziciju, i/ili
digitalnu tranziciju, i/ili
projekteutemeljene na RDI

Naknade

– Bez naknade za obradu
– Bez naknade za rezervacijusredstava.

Neprihvatljivi troškovi

– financiranje PDV-a i ostalih poreza,
– financiranje Neprihvatljivih aktivnosti
– refinanciranje postojećihkredita

prijave za programe počinju 5. srpnja 2022. godine

Rok i način korištenja kredita

Rok korištenjaje u pravilu do 12 mjeseci. (ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobritii dulji rok korištenja kredita)

  • dio kredita namijenjen za financiranje osnovnih sredstava koristi se isplatom na račun prodavatelja/dobavljača/ izvođača radova, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita;
  • dio kredita namijenjen za financiranje obrtnih sredstava može se isplatiti na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje dokumentacijom kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita.

Rok otplate

Ovisno o namjeni i strukturiulaganja, do 15 godina, uključujući poček do 3 godine

Instrumenti osiguranja

  • Obavezni instrumenti osiguranja: mjenice i zadužnice korisnika kredita, jamaca plataca i sudužnika
  • Zalog na imovini koja se financira kreditom, uz policu osiguranja imovine od uobičajenih rizika, vinkulirane u korist HBOR-a

Ovisno o procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita HBOR zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente osiguranja: nekretnine, pokretnine, garancije, jamstva, cesije, zalog na poslovnim udjelima, patentima i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju

prijave za programe počinju 5. srpnja 2022. godine

Primjer strukture investicije uz otplatu na 15 godina sa uključenim počekom 36 mjeseci

Kliknuti na sliku

Investicijski krediti za Mikro, Male i Srednje poduzetnike

Kontaktirajte nas

Do danas smo uspješno realizirali sve naše projekte!

Iako je uspješnost odrađenih projekata na zavidnom nivou, i dalje naglašavamo rizičnost ishoda zatjeva koji se odnose na bilo koju vrstu financiranja.

Tel. +385 1 8008 076
info@3dposlovne-financije.hr

 

    Obratite nam se s povjerenjem:

    Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”