Kako me banka promatra?

Saznajte koje su vam opcije, trošak kapitala i potencijal financiranja poslovnog pothvata.

Izrazito je važno, prije zatvaranja financijske godine, provjeriti strukturu financijskih izvještaja, obzirom da je u idućem periodu taj podatak ključan pri evaluaciji bankama (posljednja financijska godina).  Isti je odlučujući, a što se tiče da li ići u financiranje sa klijentom, u kolikom iznosu, na koji rok, te po kojoj cijeni.

Slanjem upita za financiranjem, Banka na temelju prikupljene financijske dokumentacije, procjenjuje „sigurnost“ svog ulaganja. Na temelju te procjene odlučuje se da li ući u sam proces financiranja, te koja će biti „cijena novca“. Procjena se vrši na temelju desetaka parametara iz završnih godišnjih financijskih izvješća tvrtke, te „interim“ izvješća.

U slučaju da struktura Bilance ili otplatni potencijal novog zaduženja nije u skladu sa navedenim politikama, male su šanse za pozitivan ishod.

Često se susrećemo sa situacijama gdje klijenti ne mogu pristupiti financiranju, a najčešće iz razloga izrazito loše zaključenih financijskih izvještaja. Klijenti često navode razloge kako je računovodstvo krivo, te kako su željeli smanjiti dobit i slično. Računovodstvo ne može biti krivo, obzirom da je njegova zadaća knjiženje nastalog događaja, te ukoliko vlasnik ili uprava ne komunicira događaje na ispravan način i sama knjiženja mogu prikazivati krivu sliku.

U tom dijelu i 3D poslovne financije uskaču, putem preliminarne „Credit Risk“ analize, a kako bi se prevenirao negativan utjecaj na potencijal zaduživanja poduzetnika, a u skladu sa Zakonom o računovodstvu, računovodstvenim standardima, te standardima izvješćivanja.    

Kao rezultat analize dajemo preporuke, te izračun mogućnosti klijenta u idućem poslovnom razdoblju. Klijent u konačnici raspolaže sa egzaktnim odgovorima na pitanja:

  • Koliko dopunske likvidnosti mogu dobiti od Banke?
  • Koju veličinu investicije mogu planirati u nadolazećem razdoblju, odnosno sa koliko novaca će me Banka biti u stanju podržati!
  • Koje su negativnosti mojeg poslovnog modela u financijskom smislu, te koje su moje snage!
Kontaktirajte nas

Do danas smo uspješno realizirali sve naše projekte!

Iako je uspješnost odrađenih projekata na zavidnom nivou, i dalje naglašavamo rizičnost ishoda zatjeva koji se odnose na bilo koju vrstu financiranja.

Tel. +385 1 8008 076
info@3dposlovne-financije.hr

 

    Obratite nam se s povjerenjem:

    Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”