Koliko vrijedi moja tvrtka?

Vaša tvrtka, poslovni model, brand ili čak on-going projekt imaju određenu vrijednost.

Ta vrijednost može biti nabavna vrijednost, knjigovodstvena vrijednost ili tržišna, fer vrijednost. Spoznaja o vrijednosti Vaše imovine te što istu određuje, preduvjet je upravljanju imovinom. Najčešće daje uvid u nove mogućnosti donošenja poslovnih odluka o:

 • Potencijalnom širenju poslovanja
 • Ulasku u nove projekte ili nove djelatnosti
 • Stvaranju partnerskih odnosa
 • Detektiranju potencijalnih sinergija na tržištu
 • Prodaji/kupnji tvrtke ili njezinog udjela
 • Prodaji/kupnji dijela poslovanja
 • Itd.

Procjena vrijednosti tvrtke često se spominje kao disciplina znanstveno-stručnim krugovima. Pri samoj procjeni vrijednosti, važno je napomenuti da procijenjena vrijednost nije egzaktna veličina, nego raspon vrijednosti određene tvrtke.


Procjena se temelji na pretpostavkama budućeg poslovanja tvrtke, a pretpostavke na temelju kojih je planirana budućnost mogu značajno odstupati od ostvarenih rezultata.

Metode određivanja vrijednosti tvrtke možemo svrstati u tri glavne skupine:

 • Dinamička metoda: Metoda diskontiranih novčanih tokova (DCF)
 • Relativna metoda: Metode multiplikatora
 • Statička metoda

Niti jedna metoda procijene ne smatra se optimalnom, tj. svaku metodu karakteriziraju određene prednosti i nedostaci. Primjerice, glavne prednosti DCF metode su u mogućnosti kvalitetne razrade novčanih tokova poduzeća te njegovih dijelova. Uvažava dugoročne potencijale poslovanja i temelji se na going-concern konceptu koji pretpostavlja beskonačno poslovanje tvrtke. S druge strane, DCF metodu teško je primijeniti kada su novčani tokovi izrazito negativni, jer time dolazi u pitanje going-concern koncept vrijednosti.

Također, parametri korišteni u modelu visoko su subjektivne prirode. Prije svega to dolazi do izražaja pri procjeni diskontne stope i stopa rasta prihoda, koje se primjenjuju na novčane tokove te u konačnici u izračun rezidualne vrijednosti.

Procjena vrijednosti tvrtke vrlo je kompleksna znanost u kojoj procjenitelj treba biti nepristran, svjestan neizvjesnosti te znati proces vrednovanja staviti u jednostavne okvire.

Kontaktirajte nas

Do danas smo uspješno realizirali sve naše projekte!

Iako je uspješnost odrađenih projekata na zavidnom nivou, i dalje naglašavamo rizičnost ishoda zatjeva koji se odnose na bilo koju vrstu financiranja.

Tel. +385 1 8008 076
info@3dposlovne-financije.hr

 

  Obratite nam se s povjerenjem:

  Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”