Novac za poduzetnike nikad nije bio jeftiniji, niti je pristup financiranju bio jednostavniji

Poduzetnik ste i pripremate se za novi investicijski poduhvat? Znate li da danas možete dobiti investicijski kredit s fiksnom kamatom na cijeli period trajanja kredita i to počevši sa onom minimalnom od 0,4%, a novost je i rok otplate kredita koji se proteže čak do 15 godina.

Promatrajući povijesno ponudu kreditnih proizvoda i financijskih instrumenata možemo sa sigurnošću ustvrditi da danas, u doba rastuće inflacije, nakon pandemije, i svih ostalih popratnih tržišnih „disrupcija“, novac namijenjen za mikro, male i srednje poduzetnike nikada nije bio „jeftiniji“ i pristupačniji. Samo je potrebno kvalitetno posložiti projekt i kreditnu aplikaciju. No, krenimo redom.

Nakon perioda nepredvidljivih tržišnih disrupcija poput COVID pandemije, potresa, inflacije i rata u Ukrajini, segment mikro, malih i srednjih poduzetnika pokazao se kao najžilavije tkivo hrvatskog gospodarskog sustava. Za poslovanje i daljnji razvoj nužno je pribaviti novac, a financiranje poslovnog ciklusa dugom predstavlja najučestaliji način financiranja poslovnog pothvata u Hrvatskoj u domeni mikro, malog i srednjeg poduzetništva. Ostali oblici su još uvijek rijetkost, poput fondova rizičnog kapitala, poslovnih anđela, financiranja emisijama vrijednosnih papira, crowdfunding itd., no svakako se nadamo da će isti u budućnosti zauzeti i značajniji udio u ukupnim financiranjima MSP-ova.

Pristup novcu se u stanju već spomenutih tržišnih turbulencija mijenja iz dana u dan. Dio koji je bitan, odnosi se na pregled ponude i mogućnosti danas i u narednim razdobljima, a tiče se raspoloživih financiranja dugom, te pripadajućih financijskih instrumenata.

Danas aktualna financiranja dugom možemo podijeliti na četiri grupe s tri osnovna primjera za svaku.

Prva grupa je financiranje investicija (projekti ulaganja u osnovna sredstva) – tzv. investicijski krediti. Najatraktivniji primjer je financiranje investicijskog pothvata sredstvima iz NPOO (nacionalnog plana oporavka i otpornosti), slijedi financiranje investicija sredstvima ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) – Rast i razvoj, i na kraju financiranje sredstvima komercijalnih banaka.

Druga grupa odnosi se na financiranje operativnog ciklusa i rasta – tzv. krediti za obrtna sredstva. Najatraktivniji primjer financiranje obrtnih sredstava danas je preko HBOR-a, slijede krediti uz EIF (Europski investicijski fond) EGF (Pan-europski garancijski fond) garancije putem poslovnih banaka,  te „klasični“ programi komercijalnih banaka.

Treću grupu čine krediti za likvidnost – najatraktivniji su revolving krediti putem HBOR-a, slijede oni uz EIF EGF garancije putem komercijalnih banaka, te „klasična“ kratkoročna financiranja putem komercijalnih banaka.

Projektno financiranje je četvrta grupa, a odnosi se na specifične kredite u funkciji realizacije određenog projekta bez uvida u prošlo poslovanje, samo sa fokusom na „projekt“ bilo da se npr. financira izgradnja stambene zgrade, retail parka, hotela, ili turističkog naselja.

Svaki poslovni model svakog poduzetnika je zasebna priča koja ima svoje kanale prihoda, kupce, dobavljače, trendove, nasljeđe iz prethodnih godina, trendove koji utječu na daljnji razvoj poslovanja, itd. Svaki poduzetnik treba imati znanja o svojim trenutnim potrebama i svojoj strategiji razvoja, treba poznavati svoj novčani tok, identificirati potencijalne rizike i prilike, no i poznavati prilike na tržištu financijskih proizvoda i usluga. Sve u svemu jedna dosta kompleksna matrica varijabli i parametara kako mjerljivih tako i onih nemjerljivih.

Kako bi optimizirali i osigurali daljnji rast i razvoj poslovnog modela poduzetnici se često obraćaju društvima za poslovno savjetovanje jer sami nemaju adekvatna znanja o financijskim kretanjima, ponudama proizvoda i instrumenata na financijskom tržištu. Što je i sasvim razumljivo jer su dokazani eksperti u svojim industrijama i moraju biti fokusirani na vlastito operativno poslovanje. Posebnost 3D Poslovnih financija u domeni poslovnog savjetovanja, izuzev samog savjetovanja, edukacije i optimizacije praćenja financijskog rezultata, je u činjenici što najčešće i olakšavamo pristup financiranju poduzetniku i to prema principu „ključ u ruke“, a obuhvaćamo sve sudionike na financijskom tržištu. Nerijetko nas pitaju klijenti „s kime radite“, mi odgovaramo „radimo sa svim bankama“. Upravo zato imamo najširu ponudu i možemo pronaći najoptimalnije rješenje za pojedinog poduzetnika.

Iz širokog spektra ponude želimo istaknuti tri trenutačno izuzetno povoljnih modela za mikro, male i srednje poduzetnike.

Prvi su investicijski krediti do 1.000.000 eura sa fiksnom kamatom od 0,4% do 0,8% iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost (NPOO) za mikro, male i srednje poduzetnike. Odnose se na financiranje investicijskog pothvata na području Hrvatske sa elementima (i/ili) jačanje konkurentnosti i otpornosti, digitalizacije, zelene tranzicije. Iznos kredita kreće se od 100.000 eura do 1.000.000 eura, minimalno vlastito učešće u projektu je 15%, maksimalan udio obrtnih sredstava u projektu je do 30%, naknada za obradu kredita je besplatna, rok otplate do 15 godina, rok počeka do 3 godine, a rok korištenja do 12 mjeseci. Iz kredita se ne može financirati PDV.

Drugi na ljestvici je HBOR-ov revolving kredit od 10.000.000 kuna s fiksnom kamatom od 0,8% za male i srednje poduzetnike koji ostvaruju 10 ili više posto prihoda od izvoza. Namijenjeni su za financiranje tekućeg poslovanja u cilju održavanja likvidnosti poslovnog modela. Odnose se na poslovne subjekte privatnog sektora koji su u kategoriji izvoznika odnosno ukoliko ostvaruju 10% poslovnih prihoda od izvoza. Iznos kredita je 10.000.000 HRK do mogućnosti otplatnog potencijala pravne osobe i optimalno 15% prihoda posljednje financijske godine. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 0,80%. Naknada za obradu kredita je besplatna. Rok otplate: obnova svakih 12 mjeseci, do maksimalnog broja obnova pri HBOR-u od 3 godine.

U kategoriju top 3 ušao je i HBOR-ov kredit za obrtna sredstva od 10.000.000 kuna za male i srednje poduzetnike koji ostvaruju 10 ili više posto prihoda od izvoza ili za srednje velike poduzetnike od 37.000.000 kuna sa fiksnom kamatom od 0,5% do 0,8%. Namijenjeni su za financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškove radne snage, opće troškovi tekućeg poslovanja), podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, uz rok otplate do najviše 12 mjeseci. Također, mogu se razmotriti i zahtjevi za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata koji ulažu na području Sisačko-moslavačke županije, te Zagrebačke i Karlovačke županije. Iznosi kredita variraju, primjerice izvoznici mogu dobiti kredit od minimalno 10.000.000 HRK u skladu s mogućnostima otplatnog potencijala pravne osobe, te isti iznos ne može biti veći od 25% prihoda posljednje financijske godine.

Ostali pravni subjekti (mali i srednji poduzetnici) koji nemaju izvoznu komponentu mogu dobiti kredit od 37.000.000 HRK u skladu s mogućnostima otplatnog potencijala pravne osobe, no opet taj iznos kredita treba predstavljati maksimalno 25% prihoda posljednje financijske godine (minimalni poslovni prihod 148.000.000 HRK). Iznimka je za namjenu oporavaka od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije – može se dobiti kredit od 100.000 EUR. Kamatna stopa je fiksna od 0,50% do 0,80%, naknada za obradu kredita je besplatna, rok otplate do 3 godina, a rok korištenja do 12 mjeseci.

Zaključno, opisani modeli financiranja predstavljaju izuzetno jeftin novac koji poduzetnicima može pomoći u skaliranju vlastite tvrtke, te im omogućiti financijsku stabilnost.  Unatoč trenutačnom pesimizmu, mnogi mikro, mali i srednji poduzetnici bit će osnaženi „jeftinim novcem“ i jednostavnijim pristupom samom financiranju. Istodobno, njihov razvoj i stabilnost iz makroekonomske perspektive doprinosi i ukupnoj stabilnosti hrvatskog gospodarskog sustava.

Svi zainteresirani mogu se javiti u tvrtku 3D privatne financije d.o.o. na sljedeće kontakte:
info@3dprivatne-financije.hr
+385 1 6609 695

Kontaktirajte nas

Do danas smo uspješno realizirali sve naše projekte!

Iako je uspješnost odrađenih projekata na zavidnom nivou, i dalje naglašavamo rizičnost ishoda zatjeva koji se odnose na bilo koju vrstu financiranja.

Tel. +385 1 8008 076
info@3dposlovne-financije.hr

 

    Obratite nam se s povjerenjem:

    Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”